کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۸ نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۸ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 10.84 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۸ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

ماهنامه «پیوست»-شماره ۳۸
در این شماره از ماهنامه «پیوست» می‌خوانیم:
-گردشگری الکترونیکی ایران در وادی فراموشی
-یادگیری زبان انگلیسی در کمترین زمان و راحت‌ترین روش
-نگاهی به همزیستی موسیقی و فناوری
-به خاطر یک مشت دلار
-خداحافظی با رویاها
-حملات راهبردی در راه است

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۹ نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۹ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 7.2 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۳۹ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
شبکه‌ای می‌خواهد برای ایرانیان باشد
سه نکته در حاشیه دستگیری آقای تورنت
عناصر جدید در چرخه حیات
گفت‌وگو با پژمان نوزاد، مدیر شرکت پژمان‌مار

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۰ نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۰ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 7.1 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۰ نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
محرمانگی در فضای مجازی معنا ندارد
سیمای مردی در آینه
«کاشف» امنیت به دل بانک‌ها نشست
بلوغ اطلاعاتی در کشور اتفاق نیفتاده است

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۴ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۴ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 21.74 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۴ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
اقتصاد اینترنتی به پا می‌خیزد
ساختمان‌های پوشالی
خانه‌ای برای شرکت‌ها
دست بالای دست بسیار است
به هر جا بنگرم آنجا تو بینم

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۱ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۱ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 10.72 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۱ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
فناوری اطلاعات ایران چشم به راه سرمایه‌گذاری خارجی باقی مانده است
خانه‌ای از بیت و بایت
نرم‌افزاری برای آموزش یا استفاده از رانت
امضای همراه در راه است

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۳ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۳ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 12.84 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۳ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

در این شماره می‌خوانید:
همه پادشاهان یک اقلیم
ورود اپراتورهای جدید خدمات ارتباطی ثابت و همراه چه تغییراتی در بازار ایجاد می‌کند
ترسیم نقشه راه فاوا
هدایت سازمان بدون داده مانند رانندگی در مه است
رستگاری در ونک

کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۲ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان

مشخصات کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۲ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

 • ناشر: پیوست
 • تاریخ نشر: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
 • شابک

  :

 • زبان : فارسی
 • حجم فایل: 28.44 مگابایت
 • تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه

توضیحاتی درباره کتاب کتاب ماهنامه پیوست شماره ۴۲ (نسخه PDF) نوشته گروه نویسندگان نوشته گروه نویسندگان

درباره کتاب

دراین شماره می‌خوانید:
سرزمین هیچکس
مسیریابی سینما با قطب نمای فناوری
کمربندها را محکم تر ببندید
ایران چندمین کشور است؟
باید سلایق را از بین ببریم